Doğadan gelen doğal mucize...

NİÇİN SOLUCAN GÜBRESİ KULLANMALIYIZ?

NİÇİN SOLUCAN GÜBRESİ KULLANMALIYIZ?

NEDEN SOLUCAN GÜBRESİ KULLANMALIYIZ?

Solucan gübresi ülkemizde son beş altı yıldır gündemde olan özellikle de bu son dönemlerde popülerliği ve tanınırlığı yavaş yavaş artan organik bir gübredir. Dilimin döndüğünce sizlere kimyasal gübrenin yerine ona göre çok daha verimli ve çevreci olan insan sağlığını olumlu yönde etkileyen %100 organik olan solucan gübresi kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Yaklaşık olarak ülkemizde yetmiş seksen yıldır tarımda kimyasal gübre kullanıyoruz. Bunun sonucunda da doğal olarak ülkemizin toprakları perişan bir vaziyette. Çölleşme kuraklaşma çoraklaşma tuzlulaşma almış başını gitmiş bir durumda. Çare %100  Solucan Gübresi kullanmakta. Topraklarımız o hale gelmiş ki artık kimyasal gübre kullanmadan topraktan verim almak neredeyse imkansız hale gelmiş. Kimyasal gübre kullanınca da pek tabii ki de elde ettiğimiz sebze, meyve ve hububat tamamen kimyasal atık içermektedir. Bu da sağlığımızı direkt olarak olumsuz etkilemektedir. Gelişmiş Ülkelerin, tarımda elli yıldır izlediği yol Solucan Gübresi gübre kullanmak.
Bizler de sağlığa ve gelecek nesillere çok önem veren tıpkı gelişmiş ülkeler gibi organik Solucan Gübresi kullanmalıyız. Çocuklarımızın sağlıklı gelişiminin birinci sıradaki etkeni tarımda kullanacağımız organik gübre miktarına bağlıdır. Solucan gübresi ve sağlık arasındaki ilişkiyi şu şekilde tanımlayabiliriz:

SOLUCAN GÜBRESİ=SAĞLIKLI BESİN=SAĞLIKLI NESİL.

 

0536 505 99 40

info@smartsolucan.com