Doğadan gelen doğal mucize...

Niçin Solucan Gübresi Üretmeliyiz

Niçin Solucan Gübresi Üretmeliyiz

Sizlere bu yazıda neden Solucan Gübresi üretmeliyiz topraklarımız için bizler için gelecek nesiller için solucan neden çok önemli bu konularda dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmak istiyorum.

Ülkemiz çok geniş topraklara sahip ve halkının büyük bir kısmının belli oranda tarımla geçimini sağladığı bir ülkedir. Ülkemiz bir ziraat ve tarım ülkesidir.

Gübre  ve gübreleme de tarımın olmazsa olmazlarındandır. Topraklarımızda tarımsal ürünler yetiştirildikçe ki bu yaşam var oldukça olacak olan bir şey gübreleme olayı da devam edecektir. İnsanlar nasıl devamlı olarak gıda maddesine ihtiyaç duyuyorlarsa topraklar da devamlı olarak gübreye ihtiyaç duyacaklardır.

Smartsolucan olarak bizler de Mersin'de Solucan Gübresi üretimi yapmaktayız. Mersin Solucan Gübresi üretimi için ideal bir iklime sahip.

Ülkemizde her sene iklim ve ortam şartlarına bağlı olaraktan 12 ay boyunca her bölgede gübreleme yapılmaktadır.

Ülkemiz gübre ihtiyacı bakımından dışa bağımlı konumdadır.Gübre üretimin büyük kısmı ülkemizde bulunan kimyasal gübre fabrikaları tarafından karşılanmasına karşın, kimyasal gübrelerin temel ham maddesi olan petrol ve petrokimya ürünlerinden dolayı dışa bağımlıdır. Petrol ve petrokimya ürünleri ülkemize döviz ödeyerek yurtdışından ithal olarak gelmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 4.5- 5 milyon ton gibi rakamlarda gübre tüketilmektedir. Ama bu rakamlarda solucan gübresi vb. organik gübre kullanımı binde bir bile değildir maalesef. Bu tüketim miktarı dünya standartlarının çok altındadır. Ülkemizde organik tarım ve organik gübreler halkımız bilinçlendikçe kullanıma açılan ve yeni gelişen sektörler arasında  yer almaktadır. Topraklarımız kimyasal gübrelerden dolayı vasfını yitirmiş özelliğini kaybetmiş durumdadır. Her sene yeni çıkan kimyasal gübre markaları ve zirai ilaçlardan dolayı çiftçimiz ne yapacağını şaşırmış haldedir. Bu noktada Solucan Gübresi çiftçimizin imdadına yetişecek harika bir kurtarıcıdır. Yeni çıkan kimyasal  gübre çeşitleri, beraberinde yeni hastalıkları ve yeni sorunları da yanında getirmektedir. Hal böyle olunca kimyasal gübreler çoğalıp yayıldıkça, yanında zirai ilaç ve zirai mücadele sektörünü beraberinde geliştirmektedir. Solucan Gübresi gibi bir mucizevi ürün kullanılmadığından Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alamamakta ve devamlı olarak yüksek bedeller ödemek zorunda bırakılmaktadır.

İşte burada ülkemiz tarımı için solucan gübresi bir kurtarıcı rol modeli üstlenmektedir. Çiftçimiz Kimyasal gübrelere ödediği bedelden daha az bir bedel ödeyerek hem daha fazla mahsul alacak hem de uğraştığı tarım alanında, zirai ilaç ve  zirai mücadele külfetinden kurtulacaktır. Solucan Gübresi sayesinde çiftçimizin ürünleri kaliteli olup, ülkemizde ve dış piyasalarda hak ettiği değeri bulacaktır. Topraklarımız eski canlılığına  ve organikliğine kavuşacaktır Solucan Gübresi sayesinde. Sağlıklı ve daha az hastalıklara yakalanan nesil yetiştirmemize olanak sağlayacaktır. Hal böyle olunca ne kadar kıymetli ve değerli bir ürünü üretmekte olduğumuz ortada ve aşikardır. Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri Solucan Gübresini kullanmakta ve dünya üzerinde tarımda söz sahibi konumda olmaktadırlar. Ülkemizde  tarımdan ve çiftçilikten   para kazanılamaz ilkesi bu ürünle yıkılacaktır.

Solucan Gübresi ülkemizde son üç beş yıldır tanınmış ve kullanıcılarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Çünkü bu ürünü tek bir sefer dahi kullanan bir üretici kıymetini görüp anlamakta ve bir daha bu üründen başka bir ürün kullanmamaktadır. Solucan gübresi çiftçi için ve ülkemiz için büyük bir kazanç ve kazanımdır.Gelişmiş ülkelerdeki  çiftçiler bu ürünü kullanarak kazanç sağlıyorsa bizim çiftçimizde bu kazancı sağlamalıdır.

Şu anda ülkemizde büyük çapta ve orta düzeyde solucan gübresi üreten birçok işletme mevcuttur. Ama bizim gibi bir tarım ülkesinde bu sayılar hiç yeterli değildir. ABD de 100 bin adet solucan gübresi üretim çiftliği bulunmaktadır. İsrail ve Avrupa birliği ülkelerinde büyük sayılarda solucan gübresi üretim çiftlikleri mevcuttur. İsrail gibi küçük bir yüz ölçüme ve çöl topraklarına sahip bir ülke, çöl topraklarını solucan gübresi ile ıslah etmiş ve şu anda üretmiş olduğu tarımsal ürünlerle dünya piyasalarına hükmeder bir konum gelmiştir.

 Gelişmiş ülkeler de çiftçiler kendi kurmuş oldukları solucan gübresi üretim yerlerinde kendi gübrelerini kendileri üretmektedir. Böylelikle kendi üretmiş oldukları gübreyi tarımsal sahalarında kullandıklarından dolayı ürünlerinde aşırı bir maliyetten kurtulmaktadırlar. Her çiftçinin yapabileceği ve hammaddesi sadece büyükbaş hayvan dışkısı olan basit bir iştir. Ülkemiz hayvancılık ve tarım ülkesidir. Solucan gübresinin ana hammaddesi ise büyükbaş hayvan dışkısıdır. Hayvancılığın bu kadar yaygın olduğu bir ülkede, solucan gübresi üretimi de muhakkak ki o kadar yaygınlaşacaktır. Gelecekte ümit ediyoruz ki ülkemizde de  her çiftçimiz ve besicimiz kendi solucan gübresini üretecek ülke ekonomisine büyük kazançlar sağlayacaktır. Kurulan her yeni solucan gübresi üretim çiftliği hem üretmiş olduğu gübreleri pazarlayacak, hem de çoğaltarak üretmiş olduğu solucanlardan  pazarlayıp yeni çiftliklerin kurulmasına vesile olacaktır. Şu anda ülkemiz aşırı derecede bu ürüne ve üreticisine aç bir durumdadır. Sektör ülkemizde tanındıkça ve tanıtıldıkça patlama yapma noktasına gelmiş konumdadır.

Tarım bakanlığımızın önümüzdeki beş yıllık planında solucan gübresi üretiminin ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

  Şöyle ki ülkemizde yıllık 4.5-5 milyon ton gübre kullanılmaktadır. Tarım bakanlığımız beş sene içerisinde  kimyasal gübre tüketiminin en az % 10 luk kısmını organik gübre kullanımına çevirmeyi hedeflemektedir. Organik gübre tüketiminde 1. sırada solucan gübresi kullanılması hedeflenmekte olup, buda ülkemizde  50 milyon solucana sahip 1000 adet çiftliğe ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Türkiye’de şu anda solucan gübresi üretimi kayda alınamayacak kadar azdır. Bu da solucan gübresi üretiminin ülkemizde ne kadar yeni ve gelişmeye açık bir sektör olduğunu göstermektedir. Bu sektörde ilklerden olan kazanacak ve ülke tarımına katkıda bulunacaktır.

Solucan Gübresi üretimlerimizle hem ülkemiz için kutsal bir görev yapmış oluyoruz, hem de çocuklarımızın geleceklerini garanti altına almış bulunuyoruz. Ayrıca solucan gübresi üretimi işi çok aşırı sermaye gerektirmeyen, kalifiye elemana ihtiyaç duyulmayan ,eli kürek tutabilecek herkesin yapabileceği bir uğraşı ve sektördür. Ham madde girdisi sadece büyük baş hayvan dışkısı olan, işçilerimizin ise solucanların olduğu bir sektörün üretim maliyetleri de tabi ki de ona göre düşük olacaktır.

Solucan gübresi üretimi basit ve kazançlı bir iş kolu dur. Ama büyük sabır gerektiren ve kısa zamanda hemen ekonomik girdi sağlamayan bir iş koludur. Ülkemizde yeni gelişen bu sektörde yer alıp  solucan gübrelerimizi üretelim, çiftçilerimizi ve çevremizi bilinçlendirerek çevremize bu işi ve sektörü yaygınlaştıralım. Sizlerde solucan gübresi üretim çiftlikleri kurun, sizlerde çevrenizde solucan çiftliklerinin kurulmasına öncülük edin. Şu anda bu olay ülkemiz ve geleceğimiz için bir vatandaşlık görevi kadar kutsaldır. Sabreden ve gönül koyup bu işe sevdalalanlar hak ettikleri maddi kazançları fazlasıyla sağlayacaklardır. Eminiz ki gün gelecek ülkemizde Amerika gibi, İsrail gibi, Avrupa ülkeleri gibi binlerce solucan gübresi üretim çiftliklerinin olduğu, çiftçilerinin bol kazançlar elde ettiği, nesillerinin sağlıklı ve neşeli yaşadığı bir ülke olacaktır.

0536 505 99 40

info@smartsolucan.com